frequently asked questions

Q: Hoe weet ik of mijn mimespeler een goed leven heeft?

A: De mimespelers repeteren in een ruime zaal. In deze ruimte mogen zij zich vrij bewegen en herrie maken. De ruimte wordt goed schoongemaakt en er is voldoende frisse lucht aanwezig. Ook is er een buitenruimte, waar de mimespelers op vrije momenten hun tijd door kunnen brengen.

Q: Is mijn mimespeler wel gezond?

A: De mimespelers eten doorgaans voedsel met veel vitaminen en mineralen, ze drinken kruidenthee en bewegen veel. Ze doen er alles aan om optimale prestaties te kunnen leveren.

Q: In hoeverre worden de mimespelers artistiek inhoudelijk vrijgelaten?

A: Eerdere pogingen tot het opleggen van artistieke dwang leren dat de mimespelers zich moeilijk laten sturen. Empirisch onderzoek toont aan dat de methodiek ‘Laissez faire’ tot op heden de beste resultaten geeft.

Q: Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt?

A: Door in de ogen van jouw mimespeler te kijken.

Q: Krijg ik er nog iets voor terug? (voor wat hoort wat)

A: Alle giften worden beloond met een huppeldansje.

Q: Hoe weet ik dat mijn mimespeler (eenmaal geadopteerd) zich behoorlijk weet te gedragen?

A: Helaas kan er geen garantie gegeven worden op het gedrag van de mimespelers.